Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Grau en Llengües Aplicades i Traducció    

El Grau en Llengües Aplicades i Traducció a la Universitat de Lleida s’ofereix com un doble grau. Així doncs, els estudiants que s’hi matriculin obtindran dos títols en 5 anys.

 

Els estudiants podran optar entre aquests títols per cursar el doble grau:

 

-        Estudis Anglesos

-        Filologia Hispànica

-        Filologia Catalana i Estudis Occitans

 

Cada doble grau tindrà el seu propi itinerari, però els tres compartiran un gruix important de matèries, de forma que, en els tres casos, els estudiants es formaran per tal de convertir-se en professionals qualificats per gestionar la comunicació multilingüe, específicament en entorns en què s’usi l’anglès, el francès, el català i el castellà.

 

Per això, els estudiants que cursin algun d’aquests dobles graus:

-        En primer lloc, milloraran fins a un nivell d’expert en les destreses en català i castellà i fins a un nivell avançat en l’anglès i el francès.

-        En segon lloc, adquiriran les competències pròpies de l’àmbit de les llengües aplicades, àmbit interdisciplinari de la lingüística i altres disciplines que tracta de resoldre els problemes de la societat relacionats amb les llengües, tot posant un èmfasi especial en el camp de la traducció.

-        En tercer lloc, es dotarà l’alumnat de coneixements sobre la literatura produïda en les llengües esmentades i sobre la cultura de països de llengua anglesa i llengua francesa, en la mesura que aquests són necessaris per resoldre qüestions de traducció i comunicació intercultural.

 

Pel que fa a les sortides professionals, cursant qualsevol d’aquests tres dobles graus l’estudiant podrà accedir a una gamma extensa d’opcions professionals, ja que durant els darrers anys s’ha obert un ventall molt ampli per a aquests àmbits, tant dins l’Estat Espanyol com a nivell internacional. Així, podrà treballar com a mediador lingüístic i cultural en empreses i institucions, fent tasques de redacció, correcció, edició, traducció (com en empreses de comerç internacional, editorials, mitjans de comunicació), així com desenvolupar tasques relacionades amb la docència de llengües, la lexicografia, la terminologia o en el si d’empreses de tecnologia que treballen en aplicacions lingüístiques (com correctors i traductors automàtics, gestió documental, entre altres).

Per als que vulguin continuar la seua formació acadèmica després dels estudis de grau, el grau en Estudis Anglesos té la seua continuació natural en el màster en Llengües Aplicades de la Facultat de Lletres.